Услуги

Абонаментно психологическо консултиране за служителите в бизнес организациите.

Психолог на работното място като част от социалния пакет за служителите.

Гъвкавост и индивидуално договаряне с работодателя, възможност за избор от различни пакети абонаментна услуга или еднократни посещения на работното място.

Консултиране на работното място

Консултацията на работното място е интервенция за подкрепа на служителите, която обикновено е с краткосрочен характер и осигурява независим, специализиран ресурс за хора, работещи във всички сектори и във всяка работна среда. Даването на достъп на всички служители до конфиденциална услуга за консултиране на работното място може потенциално да се разглежда като част от задължението на работодателя да се грижи за своите служители.

Психолозите на работното място имат специализирана гледна точка и умения, тъй като всъщност имат двама клиенти – служителят пред тях и организацията, като периферен клиент. Психолозите на работното място са наясно с контекста, в който работят служителите и имат решаващо разбиране за средата, в която служителите ще се върнат.

Психолозите на работното място предлагат подкрепа на хората в организациите във всички сектори, местоположения и размери. Няколко фактора, главно размерът на организацията и наличните средства, диктуват как се предоставя консултиране в дадена организация. По-важно от вида на използваната услуга е разбирането, че консултирането трябва да бъде поверително и доброволно, така че не трябва да се използва като условно изискване или като част от дисциплинарен процес.

Организациите понякога смятат, че предоставяната консултантска помощ трябва да се използва само за решаване на въпроси, пряко свързани с трудовия живот на служителя. Докато проблемите, свързани с работата, включително стрес, прекалена работа, тормоз и трудни колеги, могат да имат пряко въздействие върху работата на служителите, личните проблеми могат да имат подобно отрицателно въздействие.

Консултацията на работното място винаги е важен ресурс за организациите. Тя предлага на служителите  сигурно и поверително място да говорят за всичко, което може да бъде объркващо, болезнено или неудобно, и им позволява да говорят с някой, който е обучен да слуша внимателно и да им помогне да подобрят ситуацията. Тя е безценен ресурс за мениджърите, които могат да насочват служителите си към консултиране, когато се чувстват неспособни да помогнат с по-сложен или личен проблем, пред който е изправен служител.

Ползи за служителя:

Спестява време и ангажимент да посещава психолог след края на работния ден или уикендите.

Възможност да поговори за проблемите си със специалист, да намали напрежението, възникнало в работния процес, да обмисли конфликтна ситуация с колеги или мениджъри.

Да обсъди личен проблем, който ангажира вниманието му и затруднява качественото изпълнение на задачите  на работното място.

Ползи за работодателя:

Затвърждаване на имиджа на компанията като сериозен работодател, загрижен за здравето и успеха на своите служители.

Превенция на стреса сред служителите и повишаване на тяхната работоспособност и ангажираност в работния процес.

Отличава компанията от конкурентите й, които нямат политика за грижа за психическото здраве на служителите и я позиционират като желан работодател.

Други услуги

Психологическо консултиране при:

Конфликти в партньорската двойка

Двойките правят всякакви обмени, за да се опитат да поддържат отношенията справедливи. Реалността е, че двойките, които нямат никакви конфликти, могат да имат по-големи проблеми от тези, които спорят редовно. Те могат да имат проблеми с доверието и честността или са емоционално несвързани и затова поддържат взаимодействията си на повърхностни нива. Или могат да избягват конфликти, защото вярват, че техните проблеми не могат да бъдат решени, или техните стилове на комуникация могат да бъдат толкова нефункциониращи, че дори малки конфронтации се превръщат в основни проблеми.

Конфликти в семейната среда и приятелския кръг

Семейната хармония осигурява чувство за принадлежност и усещане за сигурност, за разлика от много други видове взаимоотношения. Когато възникне конфликт, то заплашва тази сигурност. Дали дисхармонията започва от семейната единица или от външни източници, отделните членове на семейството и семейството като цяло могат да изпитат редица негативни емоции и последствия. Неразрешеният конфликт може недвусмислено да навреди на брака и на цялото семейство, ако членовете на семейството не търсят помощ. Добре управляваният конфликт може да бъде конструктивен, да спомогне за „изчистване на въздуха“, освобождаване на емоции и стрес и разрешаване на напрежението, особено ако участниците го използват като възможност за увеличаване на разбирането и за намиране на изход от конфликтната ситуация.

Преживени травми в зряла или детска възраст

Останали без подкрепа, хората, преживели дадена травма, и тези, които ги подпомагат, могат да изпитат дълбоко смущаващи реакции: ретроспекции, непредсказуеми емоции, напрегнати взаимоотношения и дори физически симптоми като главоболие, стомашни разстройства, изпотяване, сърцебиене или гадене. Някои хора имат затруднения да продължат живота си. Психолозите могат да помогнат на жертвите на травми да намерят конструктивни начини за управление на емоциите си, като им позволяват да се движат напред в живота.

Депресивни и тревожни състояния

Депресията и тревожните разстройства са различни, но хората с депресия често изпитват симптоми, подобни на тези на тревожно разстройство, като нервност, раздразнителност и проблеми със съня и концентрацията. Но всяко разстройство има свои собствени причини и собствени емоционални и поведенчески симптоми.

Проблеми в работата

Въпреки че може да не мислите за себе си като „близки“ с вашите колеги, фактите са, че много от нас прекарват повече часове на седмица с хората, с които работим, отколкото с нашите собствени семейства и приятели. Несъгласието и напрежението на работното място са неизбежни – без значение колко много обичаме кариерата си, офисът може да бъде стресиращо, конкурентно място и това не винаги носи най-доброто от всички.

Упражняване на физическо или емоционално насилие

Официалното определение за  насилие е: „всеки инцидент на заплашително поведение или злоупотреба между възрастни, които са или са били в една връзка заедно, или между членовете на семейството, независимо от пола или сексуалността.“ Емоционалното насилие използва отрицателни чувства като страх, вина и срам, за да контролира човек. Общата тактика включва обиди, заплахи, принуда и критика. Емоционалното насилие може да бъде трудно да се установи, ако не е очевидно. Някои хора оправдават поведението на насилника, като го обвиняват в лошо настроение. Тъй като емоционалното насилие често води до ниско самочувствие, човек може да мисли, че заслужава лошо отношение.

Проблеми със самочувствието и самооценката

Самочувствието е как  чувствате себе си и как оценявате стойността си. Тази оценка оказва голямо влияние върху избора ви, тъй като до голяма степен определя това, което смятате за способно и достойно да направите. Хората с ниско самочувствие, които се чувстват зле за себе си и се преценяват, че са по-ниски от другите, са изложени на риск да не изпълнят истинския си потенциал в живота. Те може да не поемат инициативата да определят и преследват лични цели; те не могат да полагат никакви усилия в своето образование или кариера; те могат да приемат лошо отношение от семейството, приятелите и романтичните си партньори.

Провеждане на тренинги, семинари, обучения, организационно консултиране

Решението на Вашите проблеми започва тук

Изпратете запитване

или се звържете  с нас — +359 888 331 143

Политика за поверителност

Вашият успех е нашата мисия

Провеждане на тренинги, семинари, обучения, организационно консултиране

+359 888 331 143

office@happyworkday.eu

Гр.София Ул.Иван Вазов 38